ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Çevirmenlik mesleği ile ilgili her kişi ve kuruluş üye olabilir. Ancak derneğimizin ana ilkelerine aksi davranışta bulunmaları ve mesleki iş ahlakına aykırı faaliyet göstermeleri halinde dernek üyeliğine kabulü mümkün değildir.

  • Başvuran kişinin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve Dernekler Kanunu’nun 10. maddesindeki hükümlerle dernek kurma ve derneklere üye olma hakkı yasaklanmış olmamalıdır.

  • Bu nitelikleri taşıyan ve üye olmak isteyen kişi, dernekten alacağı basılı istek kağıdını kendi el yazısı veya daktiloyla doldurur ve imzaladıktan sonra Derneğe giriş ücretini öder.

  • Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine bildirir.

  • Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına da sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

  • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek Tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunmaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

  • Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

  • Üyelikten çıkmak yazılı istekle olur. Bu isteğin Dernek Yönetim Kuruluna yapılması zorunludur.

  • Üyelik için istenen belgeler sitemizin üyelik koşulları bölümünde bulunmaktadır.