YÖNETİM KURULU

 

TUÇED YÖNETİM KURULU Asil Üyeleri             

 1. Dr. Ahmet VAROL                            Genel Başkan
 2. Mesut FİDAN                                   As Başkan
 3. Mariia AKIMOVA                              Başkan Yardımcısı
 4. Seher ERBİL                                    Genel Sekreter
 5. Pınar ŞENER                                   Üye
 6. Luiza JORAYEVA                             Üye

 

TUÇED YÖNETİM KURULU Yedek Üyeleri             

 1. Münevver Mine VAROL                    Üye
 2. Tarkan ÇITAKOĞLU                         Üye
 3. Cemal Muhammed TENGİZ             Üye
 4. Özlem Havva ŞENGERZE               Üye
 5. Mahmut Memduh ÖKTEM                Üye

 

DENETLEME KURULU Asil Üyeleri                   

 1. Hakan VAROL                                  Denetleme Kurulu Başkanı
 2. Kezban ŞENEL ÇENDEOĞLU         Denetleme Kr. Bşk. Yard.
 3. İlkay Füruzan VAROL                       Üye

 

DENETLEME KURULU Yedek Üyeleri                   

 1. Mustafa UÇAR                                  Üye
 2. Turan SAVAŞ                                    Üye
 3. Felorans ATLANTİS                          Üye

 

TUÇEF ÇEVİRMENLER FEDERASYONUNDA TUÇED'İ TEMSİL EDENLER

Genel Başkan ve Şube Başkanları ile birlikte

1) Pınar ŞENER

2) Seher ERBİL

3) Kezban ŞENEL ÇENDEOĞLU

4) Mariia AKIMOVA

5) Hakan VAROL

6) Luiza JORAYEVA

7) Tarkan ÇITAKOĞLU

8) Felorans ATLANTİS

9) Betoul MOUMİN

10) Tunay GÜRSEL

11) Ceyda ÇINAR

12) Kübra YILDIRIM