TERCÜMAN KARA LİSTESİ

Bu sayfa üyelerimizden en az 3 ve/veya toplamda 5 şikayet olmasıyla birlikte büroları veya müşterilerini mağdur durumda bırakan tercümanların listesi yayınlanmaktadır. 

İlgili şahısların şikayetleri giderildiği takdirde listeden kaldırılacaktır. 

Bazı büroların sürekli isim değiştirerek piyasada çevirmenleri mağdur ettiği tespit edilmiştir. Bu hususta çevirmenlerin ve çevirmen adaylarının iş teklifi gelen büroları iyi araştırması önerilir.