TARİHÇEMİZ

Çevirmenler Derneği 1992 yılında Dr. Ahmet VAROL`un öncülüğünde kurulmuştur.

Kurulduğu tarihten itibaren çevirmenler ve çeviri büroları ile irtibata geçerek bu mesleğe gönül verenleri Türkiye genelinde bir çatı altında toplamaya çalışmıştır. Mesleğin uluslararası bir boyuta taşınabilmesi için 1992 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile dernek Türkiye adını alarak çalışmalarını uluslararası boyutlara taşımıştır. Halen derneğin bu konuda çalışmaları devam etmektedir.

Bu çalışmaların daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi, mesleğin saygınlık kazanması ve iyi hizmet verebilmesi için derneğin amacı, gerekli düzeltmeler sağlanarak vergi mükellefi olan meslektaşlarımızla bir araya gelip 
ODALAŞMA çalışmalarını devam ettirmektedir. Bununla ilgili olarak başkanımız Dr. Ahmet VAROL`un özel çabaları ile ÇEVİRMENLİK YASA TASARISI hazırlanmış ve TBMM`sine ve ilgili diğer kurumlara sunulmuştur.