Yemin Zabtı

Türkiye'de Yemin Zaptı noterler tarafından verilmektedir.

Nasıl Yemin edildiğine dair detaylı açıklama Başkanımız Ahmet VAROL tarafından Uzman Tv'ye yapılan açıklamayı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

 

                    <div style="width:450px">
                        <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
                                codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab"
                                id="uzmanEmbedPlayerCrPdA-FbZSi" width="624" height="400">
                            <param name="movie" value="http://www.uzmantv.com/getswf3/CrPdA-FbZSi"/>
                            <param name="WMode" value="Transparent"/>
                            <param name="allowFullscreen" value="true"/>
                            <param name="allowNetworking" value="all"/>
                            <param name="allowScriptAccess" value="always"/>
                            <embed src="http://www.uzmantv.com/getswf3/CrPdA-FbZSi" wmode="transparent"
                                   width="624" allowFullscreen="true" allowScriptAccess="always" allowNetworking="all"
                                   height="400" name="uzmanPlayerCrPdA-FbZSi"
                                   type="application/x-shockwave-flash"/>
                        </object>
                    </div>
                
                    <div style="width:450px">
                        <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
                                codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab"
                                id="uzmanEmbedPlayerCrPdA-FbZSi" width="624" height="400">
                            <param name="movie" value="http://www.uzmantv.com/getswf3/CrPdA-FbZSi"/>
                            <param name="WMode" value="Transparent"/>
                            <param name="allowFullscreen" value="true"/>
                            <param name="allowNetworking" value="all"/>
                            <param name="allowScriptAccess" value="always"/>
                            <embed src="http://www.uzmantv.com/getswf3/CrPdA-FbZSi" wmode="transparent"
                                   width="624" allowFullscreen="true" allowScriptAccess="always" allowNetworking="all"
                                   height="400" name="uzmanPlayerCrPdA-FbZSi"
                                   type="application/x-shockwave-flash"/>
                        </object>
                    </div>
                Nasıl

 

                    <div style="width:450px">
                        <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
                                codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab"
                                id="uzmanEmbedPlayerCrPdA-FbZSi" width="624" height="400">
                            <param name="movie" value="http://www.uzmantv.com/getswf3/CrPdA-FbZSi"/>
                            <param name="WMode" value="Transparent"/>
                            <param name="allowFullscreen" value="true"/>
                            <param name="allowNetworking" value="all"/>
                            <param name="allowScriptAccess" value="always"/>
                            <embed src="http://www.uzmantv.com/getswf3/CrPdA-FbZSi" wmode="transparent"
                                   width="624" allowFullscreen="true" allowScriptAccess="always" allowNetworking="all"
                                   height="400" name="uzmanPlayerCrPdA-FbZSi"
                                   type="application/x-shockwave-flash"/>
                        </object>
                    </div>
                
                    <div style="width:450px">
                        <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
                                codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab"
                                id="uzmanEmbedPlayerCrPdA-FbZSi" width="624" height="400">
                            <param name="movie" value="http://www.uzmantv.com/getswf3/CrPdA-FbZSi"/>
                            <param name="WMode" value="Transparent"/>
                            <param name="allowFullscreen" value="true"/>
                            <param name="allowNetworking" value="all"/>
                            <param name="allowScriptAccess" value="always"/>
                            <embed src="http://www.uzmantv.com/getswf3/CrPdA-FbZSi" wmode="transparent"
                                   width="624" allowFullscreen="true" allowScriptAccess="always" allowNetworking="all"
                                   height="400" name="uzmanPlayerCrPdA-FbZSi"
                                   type="application/x-shockwave-flash"/>
                        </object>
                    </div>